با شما در شادی و غم و اندیشه *** ‏برای ارتقاء شغلها اندیشه داره

بسم الله الرحمن الرحیم

تکرار مطالب عکس نوشته بالا

با شما در شادی و غم و اندیشه

برای ارتقاء همه شغلها اندیشه داره

اوّل: بالا بردن کیفیّت خانه‏ داری و تربیت فرزند و کسب درآمد در منزل. <امکان دارد این مشاوره تلفنی هم انجام گیرد> 

دوّم: مشاوره در مورد افزایش درآمد کسانیکه حقوق ثابت دارند.<امکان دارد این مشاوره تلفنی هم انجام گیرد>

سوّم: مشاوره در مورد افزایش درآمد مشاغل آزاد و ارتقاء شغلی<امکان دارد این مشاوره تلفنی هم انجام گیرد>

چهارم: کاریابی و مشاورۀ شغلی برای کلیّۀ افراد بدون کار.

پنجم: مشاوره در مورد عوض کردن شغل.

ششم: پخش انواع کارت و اعلامیّه و مشاوره در مورد تبلیغات تجاری.

هفتم: مشاوره دعا نویسی و نوشتن دعا برای رونق کسب و کار و استخاره.<امکان دارد این مشاوره تلفنی هم انجام گیرد>

هشتم: مشاوره در انتخاب اسم مثل نام فرزند، مغازه، وبسایت و غیره.

نهم:  تنظیم وصیّت­نامه و نماز و روزۀ استیجاری.

دهم: سنجش معلومات و اعطاء مدرک عادی.

یازدهم: مشاوره در تقسیم ارث و مال مشترک.

دوازدهم: ایجاد صلح و آشتی در دعاوی به درخواست شما.